Konsultantske usluge

Usluge spoljnog partnera poljoprivrednih preduzeća u oblasti rukovođenja i nabavke poljoprivredne tehnike.
Prognozno-edukativna vodič za izbor rasprskivača prema tipu tretmana.
Mere pravilnog održavanje i zaštite pri radu sa tehnikom za aplikaciju pesticida.

Vodič za pravilan izbor rasprskivača – Preporuke tipa/podtipa i radnih parametara

Mere pravilnog održavanja prskalica i orošivača

Mere zaštite pri radu sa tehnikom za aplikaciju pesticida

KONTAKTIRAJTE NAS

NS SprejTek d.o.o. Novi Sad
Đorđa Servickog 17
21000 Novi Sad
nssprejtek@gmail.com
office@nssprejtek.com
+ 381 60 6369 925