"Dizne" XXI veka

Zamenite vaše klasične sa dvomlaznim rasprskivačima.

TwinFan Standard (TFS)

Standardni Dvomlazni Rasprskivači
Za isti protok i radni pritisak obezbeđuju dva mlaza.
UGAO IZMEĐU MLAZEVA 300 .
Najveći procenat sitnih kapi.
Radni pritisak 2 do 4 bara.
Osetljiva na vetar.
Odlična za tretman herbicidima.
Ispitana u tretmanu sa Syngenta herbicidima
Calaris Pro, Milgro forte i Camix.

40% više preparata na biljci obezbeđuje
DVOMLAZNA dizna u odnosu na standardnu.

TwinFan LowDrift (TFLD)

Antidrift Dvomlazni Rasprskivači
Za isti protok i radni pritisak obezbeđuju dva mlaza.
UGAO IZMEĐU MLAZEVA 300 .
Najveći procenat srednjih kapi.
Radni pritisak 3 do 5 bara.
Antidrift, manja osteljivost na vetar.
Odlični za tretman tečnim đubrivima i tretiranje paprike i paradajza.
Ispitane u tretmanu sa Timac Agro đubrivima
Starter, Axis, Gold i Vital.

130% više đubriva na biljci obezbeđuje
DVOMLAZNA dizna u odnosu na standardnu.

Obezbedila je 500 kg/ha više pšenice u odnosu na standardnu diznu - ogledi u Vršcu.

TwinFan Air (TFA)

Injektorski Dvomlazni Rasprskivači
Za isti protok i radni pritisak obezbeđuju dva mlaza.
UGAO IZMEĐU MLAZEVA 300 .
Najveći procenat srednjih i krupnih kapi.
Radni pritisak 4 do 6 bara.
Nisu osetljive na vetar.
Odlične za tretman fungicidima i insekticidima pšenice i uljane repice.
Ispitane u tretmanu sa Syngenta fungicidom Cherokee i Bayer fungicidom Ascra.

50% više preparata na klasu pšenice obezbeđuje
DVOMLAZNA dizna u odnosu na standardne.

2019. u Srbobranu je obezbedila 1 t/ha više pšenice u odnosu na standardnu diznu.

AirTwinFan Acetal-Ceramic (ATC i ATP)

Injektorski Dvomlazni Rasprskivači
Za isti protok i radni pritisak obezbeđuju dva mlaza.
UGAO IZMEĐU MLAZEVA 600
.
Najveći procenat srednjih i krupnih kapi.
Radni pritisak 4 do 6 bara.
Nisu osetljive na vetar.
Odlične za tretman fungicidima i insekticidima kod suncokreta, soje, paprike i paradajiza.

37% više preparata na suncokretu obezbeđuje DVOMLAZNA dizna u odnosu na standardnu.

Ostvarila najbolje rezultate u zaštiti šećerne repe preparatom Funguran (Agromarket) - posle 15 litara kiše po metru kvadratnom uz primenu okvašivača.

TD- AsymetricDoubleFan (TD-ADF)

Jedinstvena TurboDrop® tehnologija
Dvomlazna Injektorska sa umirujućom komorom
Za isti protok i radni pritisak obezbeđuju dva mlaza.
UGAO MLAZEVA 100/500
. Najveći procenat srednjih i krupnih kapi.
Radni pritisak 4 do 6 bara.
Nije osetljiva na vetar.
Odlična za brzine kretanja preko 10 km/h.
Odlična za tretman fungicidima i insekticidima kod šećerne repe i suncokreta.
Ispitana u tretmanu sa Syngenta fungicidima i preparatima iz programa firme AgroMarket.

60% više fungicida na šećernoj repi obezbeđuje TD-ADF dizna u odnosu na standardnu.

Obavezna kod samohodnih prskalica i svih onih kojima je radna brzina veća od 10 km/h.

KONTAKTIRAJTE NAS

NS SprejTek d.o.o. Novi Sad
Đorđa Servickog 17
21000 Novi Sad
nssprejtek@gmail.com
office@nssprejtek.com
+ 381 60 6369 925